Cenovnik stomatoloških usluga

Cenovnik

Cenovnik stomatoloških usluga

KONZERVATIVA

Kompozitni ispun na jednoj površini15
Kompozitni ispun na dve površine20
Kompozitni ispun na tri površine25
Kompozitne fasete35

ENDODONCIJA

Vitalna ekstirpacija uložak, privremeni ispun10
Aplikacija leka10
Punjenje kanala korena po zubu10
Prva pomoć, drenaža10

PROTETIKA

Metalo-keramička kruna80
Bezmetalna keramička kruna150
Livena nadogradnja20
Privremena kruna5
Totalna proteza200
Parcijalna proteza150
Parcijalna skeletirana proteza300
Podlaganje proteze direktno20
Podlaganje proteze indirektno30
Reparatura proteze10

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Beljenje zuba ordinacijsko80
Beljenje zuba kućno150

PARODONTOPATIJA

Uklanjanje kamenca i poliranje zuba20
Obrada parodontalnog džepa po zubu10
Parodontoloski tretman50

ORTOPEDIJA VILICA

Fiksni ortodontski aparat sa ukljucenim kontroloma550
Estetski ortodontski aparat sa ukljucenim kontrolama850
Samolegirajući ortodontski aparat850
Mobilni ortodonski aparat300
Monoblok600

ORALNA HIRURGIJA

Vađenje zuba20
Vađenje zuba komplikovano35
Vađenje zuba hiruško60-100
Vađenje inpaktiranog zuba100
Ugradnja implanta380
Apikotomija100
Frenektomija50
Režanj operacija po zubu50

DEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Vađenje mlečnog zuba0
Plomba na mlečnom zubu5
Uklanjanje mekih naslaga0

Zakažite pregled ili intervenciju

Najčešće postavljana pitanja

Imate neko pitanje?

Da li pokvareni zubi deluju štetno po opšte zdravlje i kako?
Ako znamo da je glavini zadatak zuba žvakanje hrane kako bi se organizam mogao hraniti i razvijati, onda je jasno da ce zbog kvarnih i bolesnih zuba žvakanje biti nepotpuno, ishrana pogoršana kao i razvoj celog organizma. Sem toga pokvareni zub može dovesti do raznih oboljenja drugih organa, kako kod dece tako i kod odraslih. Bolesni zubi mogu dovesti do poremecaja organa za varenje, oboljenja na ocima, koži, plucima, zglobovima, srcu i bubrezima, delujuci kao fokalnio žarište — fokus.

Da li vađenje živca boli i kad živac mora da se vadi?
Kada se karijes u zubu proširi do nerva(živca) i kada usled dejstva bakterija dođe do upale nerva, on mora da se vadi tj. mora da se izvrši endodontski tretman zuba. Ovaj tretman se obavezno radi u lokalnoj anesteziji.

Da li se gangrenozni zub mora izvaditi?
Postoji način da se zub sa gangrenom leči aplikacijom različitih lekova u kanale korena zuba. Lečenje traje duže u odnosu na lečenje zuba sa upaljenim nervom. Takvi zubi najčešće imaju infekciju na vrhu korena pa se često izlečenje postiže hirurškim putem (uklanjanjem periapikalne lezije)resekcijom korena zuba. U slučaju da ni jedna od ovih metoda nije efikasna ili ako je zub veoma oštećen karijesom i infekcijom, jedino rešenje je ekstrakcija(vađenje) zuba. U protivnom komplikacije su vrlo teške i ozbiljno ugrožavaju zdravlje pacijenta. Mogu se javiti veliki otoci sa puno gnoja, bolovi, otežano otvaranje usta, povišena telesna temperatura i sl.

Da li da ispiram ranu posle vađenja zuba?
Nikako!Ispiranjem rane vodom ili toplim čajevima izazivate naknadno krvarenje,ispirate krvni ugrušak iz rane što za posledicu imalo bolno, produženo i otežano zarastanje.

Kako da se posvetli potamneo, lečen zub?
Ako postoji dovoljno zubne supstance takav zub može da se posvetli stavljanjem izbeljivača u zub.Tretman se radi u nekoliko seansi. Kada se postigne željena boja stavlja se definitivna plomba na zub. U slučaju da je krunica zuba jako oštećena karijesom rešenje je izrada keramičke krunice ili fasete u boji prirodnih zuba.

Kako se uklanja kamenac i da li se tom prilikom oštećuju zubi?
Zubni kamenac se uklanja ultrazvučnim aparatom koji svojim mikrovibracijama bezbolno i brzo uklanja zubni kamenac. Od količine kamenca zavisi dužina uklanjanja. Posle uklanjanja kamenca vrši se poliranje zuba i uklanjanje pigmentacija specijalnim aparatima pod pritiskom vazduha i vode u kombinaciji sa dentalnim puderom.Pravilnom tehnikom uklanjanja zubnog kamenca od strane terapeuta i pomoću kvalitetnih uređaja zubi se ne oštećuju.

Da li je bolje ugraditi implantat ili napraviti most?
Kada nedostaje jedan zub, a postoji dovoljna količina zdrave kosti , kada su zdrave desni i susedni zubi savetuje se ugradnja implantata jer se tako ne oštećuju susedni zubi. Za most kojim bi se nadoknadio nedostatak jednog zuba treba izbrusiti dva susedna zuba koji su nosači mosta. Most se izrađuje u slučajevima kada nema uslova za impalantaciju, kada su zubi koji treba da nose most već indikovani za izradu krunica i kada je to želja pacijenta.

Naši partneri

partneri

Copyright © 2007-2019 mojstomatolog.rs | Sva prava sadržana