Cenovnik stomatoloških usluga

Plomba prednji zub I površina

3.000,00 rsd

Plomba prednji zub II površine

4.000,00 rsd

Plomba prednji zub III površine

5.000,00 rsd

Plomba prednji zub IV površine

5.000,00 rsd

Plomba premolar I površina

4.000,00 rsd

Plomba premolar II površine

5.000,00 rsd

Plomba premolar III površine

5.000,00 rsd

Plomba premolar IV površine

5.000,00 rsd

Plomba molar I površina

4.500,00 rsd

Plomba molar II površine

5.000,00 rsd

Plomba molar III površine

5.000,00 rsd

Aplikacija leka

1.500,00 rsd

Lečenje kanala korena

3.000,00 rsd

Punjenje po kanalu

1.000,00 rsd

Ultrazvučno uklanjanje kamenca (UZK) I

3.000,00 rsd

Ultrazvučno uklanjanje kamenca (UZK) II

3.500,00 rsd

Ugradnja implanta

54.000,00 rsd

Suprastruktura+krunica

24.000,00 rsd

Kiretaža paradontalnog đžepa

1.500,00 rsd

Podlaganje proteze

4.000,00 rsd

Reparatura proteze

3.000,00 rsd

Parcijalna, pločasta proteza

36.000,00 rsd

Totalna pločasta proteza

36.000,00 rsd

Parcijalna, skeletirana proteza

42.000,00 rsd

Parcijalna, skeletirana proteza sa atečmenima

48.000,00 rsd

Livena nadogradnja

3.600,00 rsd

Metalokeramička krunica

9.600,00 rsd

Bezmetalna, keramička krunica

21.600,00 rsd

Fiksni ortodontski aparat

78.000,00 rsd

Mobilni ortodontski aparat

30.000,00 rsd

Mono blok

66.000,00 rsd

Parodontološki tretman

7.000,00 rsd

Kompozitna faseta

6.000,00 rsd

Vađenje impaktiranog zuba

12.000,00 rsd

Prva pomoć

2.000,00 rsd

Hirurško vađenje zuba

6.000,00 rsd

Beljenje zuba- Izbeljivanje zuba USA gelom Opalescence Boost

18.000

Kompozitna nadogradnja

7.000,00 rsd

Plomba na mlečnom zubu

2.000,00 rsd

Kontrola

1.000,00 rsd

Cementiranje zuba

1.500,00 rsd

Parcijalna, fleks proteza 

36.000,00 rsd

Kućno beljenje zuba, po vilici

9.000,00 rsd

Splint, retenciona folija

7.200,00 rsd

Gel za beljenje zuba, 1kom

2.400,00 rsd

Nivelacija alveolarnog grebena

12.000,00 rsd

Režanj operacija po zubu

6.000,00 rsd

Zatvaranje sinusa

12.000,00 rsd

Apikotomija

12.000,00 rsd

Vađenje zuba

2.000,00 rsd

Stomatološki pregled

1.000,00 rsd

Vađenje mlečnog zuba

1.000,00 rsd

All on 4

360.000,00 rsd

ALL on 4 metalokeramički most

240.000,00 rsd

Beli vizil

48.000,00 rsd

Reparatura sa dodatcima

4.000,00 rsd

Pregled specijaliste

2.000,00 rsd

Metalo keramička kruna 2

12.000,00 rsd

Zalivanje fisura

1.500,00 rsd

Fiksni ortodontski aparat II

102.000,00 rsd

Folija za ispravljanje zuba

12.000,00 rsd

Privremena krunica

3.600,00 rsd

Usluge

Da li pokvareni zubi deluju štetno po opšte zdravlje i kako?

Ako znamo da je glavini zadatak zuba žvakanje hrane kako bi se organizam mogao hraniti i razvijati, onda je jasno da ce zbog kvarnih i bolesnih zuba žvakanje biti nepotpuno, ishrana pogoršana kao i razvoj celog organizma. Sem toga pokvareni zub može dovesti do raznih oboljenja drugih organa, kako kod dece tako i kod odraslih. Bolesni zubi mogu dovesti do poremecaja organa za varenje, oboljenja na ocima, koži, plucima, zglobovima, srcu i bubrezima, delujuci kao fokalnio žarište — fokus.

Da li vađenje živca boli i kad živac mora da se vadi?

Kada se karijes u zubu proširi do nerva(živca) i kada usled dejstva bakterija dođe do upale nerva, on mora da se vadi tj. mora da se izvrši endodontski tretman zuba. Ovaj tretman se obavezno radi u lokalnoj anesteziji.

Da li se gangrenozni zub mora izvaditi?

Postoji način da se zub sa gangrenom leči aplikacijom različitih lekova u kanale korena zuba. Lečenje traje duže u odnosu na lečenje zuba sa upaljenim nervom. Takvi zubi najčešće imaju infekciju na vrhu korena pa se često izlečenje postiže hirurškim putem (uklanjanjem periapikalne lezije)resekcijom korena zuba. U slučaju da ni jedna od ovih metoda nije efikasna ili ako je zub veoma oštećen karijesom i infekcijom, jedino rešenje je ekstrakcija(vađenje) zuba. U protivnom komplikacije su vrlo teške i ozbiljno ugrožavaju zdravlje pacijenta. Mogu se javiti veliki otoci sa puno gnoja, bolovi, otežano otvaranje usta, povišena telesna temperatura i sl.

Da li da ispiram ranu posle vađenja zuba?

Nikako!Ispiranjem rane vodom ili toplim čajevima izazivate naknadno krvarenje,ispirate krvni ugrušak iz rane što za posledicu imalo bolno, produženo i otežano zarastanje.

Kako da se posvetli potamneo, lečen zub?

Ako postoji dovoljno zubne supstance takav zub može da se posvetli stavljanjem izbeljivača u zub.Tretman se radi u nekoliko seansi. Kada se postigne željena boja stavlja se definitivna plomba na zub. U slučaju da je krunica zuba jako oštećena karijesom rešenje je izrada keramičke krunice ili fasete u boji prirodnih zuba.

Kako se uklanja kamenac i da li se tom prilikom oštećuju zubi?

Zubni kamenac se uklanja ultrazvučnim aparatom koji svojim mikrovibracijama bezbolno i brzo uklanja zubni kamenac. Od količine kamenca zavisi dužina uklanjanja. Posle uklanjanja kamenca vrši se poliranje zuba i uklanjanje pigmentacija specijalnim aparatima pod pritiskom vazduha i vode u kombinaciji sa dentalnim puderom.Pravilnom tehnikom uklanjanja zubnog kamenca od strane terapeuta i pomoću kvalitetnih uređaja zubi se ne oštećuju.

Da li je bolje ugraditi implantat ili napraviti most?

Kada nedostaje jedan zub, a postoji dovoljna količina zdrave kosti , kada su zdrave desni i susedni zubi savetuje se ugradnja implantata jer se tako ne oštećuju susedni zubi. Za most kojim bi se nadoknadio nedostatak jednog zuba treba izbrusiti dva susedna zuba koji su nosači mosta. Most se izrađuje u slučajevima kada nema uslova za impalantaciju, kada su zubi koji treba da nose most već indikovani za izradu krunica i kada je to želja pacijenta.

Zakažite pregled ili intervenciju

Naši partneri

partneri