Cenovnik stomatoloških usluga

KONZERVATIVA

Kompozitni ispun na jednoj površini

15 €

Kompozitni ispun na dve površine

20 €

Kompozitni ispun na tri površine

25 €

Kompozitne fasete

35 €

ENDODONCIJA

Vitalna ekstirpacija uložak, privremeni ispun

1000 rsd, 1500 rsd, 2000 rsd

Aplikacija leka

1000 rsd

Punjenje kanala korena po zubu

1000 rsd, 1500 rsd, 2000 rsd

Prva pomoć, drenaža

1000 rsd

PROTETIKA

Metalo-keramička kruna

80 €

Bezmetalna keramička kruna

150 €

Livena nadogradnja

20 €

Privremena kruna

5 €

Totalna proteza

200 €

Parcijalna proteza

180 €

Podlaganje proteze direktno

20 €

Parcijalna skeletirana proteza

300 €

Podlaganje proteze indirektno

40 €

Reparatura proteze

15 €

Bela vizil proteza

300 €

Silikonska savitljiva proteza

300 €

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Beljenje zuba ordinacijsko

80 €

Beljenje zuba kućno

150 €

PARODONTOPATIJA

Uklanjanje kamenca i poliranje zuba

2500 rsd

Obrada parodontalnog džepa po zubu

1000 rsd

Parodontoloski tretman

5900 rsd

ORTOPEDIJA VILICA

Fiksni ortodontski aparat sa ukljucenim kontroloma

750 €

Estetski ortodontski aparat sa ukljucenim kontrolama

850 €

Samolegirajući ortodontski aparat

850 €

Mobilni ortodonski aparat

300 €

Monoblok

600 €

ORALNA HIRURGIJA

Vađenje zuba

2000 rsd

Vađenje zuba komplikovano

4000 rsd

Vađenje zuba hiruško

6000 rsd

Vađenje inpaktiranog zuba

12000 rsd

Ugradnja implanta

400 €

Apikotomija

12 000 rsd

Frenektomija

60 €

Režanj operacija po zubu

50 €

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Vađenje mlečnog zuba

0

Plomba na mlečnom zubu

1000 rsd

Uklanjanje mekih naslaga

Usluge

Da li pokvareni zubi deluju štetno po opšte zdravlje i kako?

Ako znamo da je glavini zadatak zuba žvakanje hrane kako bi se organizam mogao hraniti i razvijati, onda je jasno da ce zbog kvarnih i bolesnih zuba žvakanje biti nepotpuno, ishrana pogoršana kao i razvoj celog organizma. Sem toga pokvareni zub može dovesti do raznih oboljenja drugih organa, kako kod dece tako i kod odraslih. Bolesni zubi mogu dovesti do poremecaja organa za varenje, oboljenja na ocima, koži, plucima, zglobovima, srcu i bubrezima, delujuci kao fokalnio žarište — fokus.

Da li vađenje živca boli i kad živac mora da se vadi?

Kada se karijes u zubu proširi do nerva(živca) i kada usled dejstva bakterija dođe do upale nerva, on mora da se vadi tj. mora da se izvrši endodontski tretman zuba. Ovaj tretman se obavezno radi u lokalnoj anesteziji.

Da li se gangrenozni zub mora izvaditi?

Postoji način da se zub sa gangrenom leči aplikacijom različitih lekova u kanale korena zuba. Lečenje traje duže u odnosu na lečenje zuba sa upaljenim nervom. Takvi zubi najčešće imaju infekciju na vrhu korena pa se često izlečenje postiže hirurškim putem (uklanjanjem periapikalne lezije)resekcijom korena zuba. U slučaju da ni jedna od ovih metoda nije efikasna ili ako je zub veoma oštećen karijesom i infekcijom, jedino rešenje je ekstrakcija(vađenje) zuba. U protivnom komplikacije su vrlo teške i ozbiljno ugrožavaju zdravlje pacijenta. Mogu se javiti veliki otoci sa puno gnoja, bolovi, otežano otvaranje usta, povišena telesna temperatura i sl.

Da li da ispiram ranu posle vađenja zuba?

Nikako!Ispiranjem rane vodom ili toplim čajevima izazivate naknadno krvarenje,ispirate krvni ugrušak iz rane što za posledicu imalo bolno, produženo i otežano zarastanje.

Kako da se posvetli potamneo, lečen zub?

Ako postoji dovoljno zubne supstance takav zub može da se posvetli stavljanjem izbeljivača u zub.Tretman se radi u nekoliko seansi. Kada se postigne željena boja stavlja se definitivna plomba na zub. U slučaju da je krunica zuba jako oštećena karijesom rešenje je izrada keramičke krunice ili fasete u boji prirodnih zuba.

Kako se uklanja kamenac i da li se tom prilikom oštećuju zubi?

Zubni kamenac se uklanja ultrazvučnim aparatom koji svojim mikrovibracijama bezbolno i brzo uklanja zubni kamenac. Od količine kamenca zavisi dužina uklanjanja. Posle uklanjanja kamenca vrši se poliranje zuba i uklanjanje pigmentacija specijalnim aparatima pod pritiskom vazduha i vode u kombinaciji sa dentalnim puderom.Pravilnom tehnikom uklanjanja zubnog kamenca od strane terapeuta i pomoću kvalitetnih uređaja zubi se ne oštećuju.

Da li je bolje ugraditi implantat ili napraviti most?

Kada nedostaje jedan zub, a postoji dovoljna količina zdrave kosti , kada su zdrave desni i susedni zubi savetuje se ugradnja implantata jer se tako ne oštećuju susedni zubi. Za most kojim bi se nadoknadio nedostatak jednog zuba treba izbrusiti dva susedna zuba koji su nosači mosta. Most se izrađuje u slučajevima kada nema uslova za impalantaciju, kada su zubi koji treba da nose most već indikovani za izradu krunica i kada je to želja pacijenta.

Zakažite pregled ili intervenciju

Naši partneri

partneri