Oralna hirurgija

Oralna hirurgija sastoji se od niza hirurških zahvata sa svrhom poboljšanja nepovoljnih anatomskih i bioloških situacija. Uz primenu današnjih modernih metoda, oralna hirurgija nije više odbojna kao što je nekad bila. Intraoperativna bol ne postoji ili je svedena na minimum.

Najčešći zahvati oralne hirurgije su vađenje zuba, hirurško vađenje umnjaka i zaostalih korenova, apikotomija, postavljenje implantata, podizanje sinusa i mnogi drugi.

Zakažite pregled ili intervenciju

Naši partneri

partneri