FIKSNI ORTODONTSKI APARAT

Preduslov za stavljanje fiksnog ortodonskog aparata je da zubi treba da budu zdravi ili potpuno popravljeni, što znači da oralna higijena treba piti potpuna.

Idealno vreme za terapiju fiksnim aparatima je nakon nicanja i drugih kutnjaka, što je okvirno uzrast od 13 godina. Međutim, ako su prethodni uslovi ispunjeni, fiksni aparat se može nositi i u četvrtoj i petoj deceniji života.

Ovi aparati imaju osnovnu karakteristiku da ih stomatolog postavlja i da se do kraja terapije ne mogu ukloniti. Svaki fiksni ortodontski aparat se sastoji od bravica (“breketa”), koje se postavljaju na sekutiće, očnjake i pretkutnjake, zatim od tuba ili prstenova, koji se postavljaju na kutnjake i od luka, koji povezan sa bravicama i prstenovima, u stvari čini da svi njegovi elementi deluju kao celina. Tokom terapije, ortodont menja lukove idući progresivnije ka debljim i krućim, te se zubi postavljaju sve tačnije,a pomoću drugih elemenata ih pomera na odgovarajuće mesto.

Indikacije za primenu fiksnih ortodontskih aparata su svi oni slučajevi gde je neophodno sve zube postaviti što finije, tačnije i skladnije u niz. Naročito su pogodni u slučajevima koji uključuju i vađenje zuba, te zatvaranje tog ekstrakcionog prostora, kao i u kombinaciji sa nekim pomoćnim ortodontskim aparatima.

Ortodoncija

Imate lepe zube, ali vam malo treba da bi oblik vašeg osmeha bio savršen?

Nepravilno izrasli zubi mogu znatno promeniti estetiku donje trećine lica i vaš izgled u celosti. Ali ne radi se samo o lepoti nego i o funkciji govora, žvakanja i otežanom čišćenju tako položenih zuba ali i povećanoj sklonosti karijesu.

Savremena ortodoncija nam omogućava postavljanje fiksnih ortodontskih aparata.

Zakažite pregled ili intervenciju

Naši partneri

partneri